جهت پرداخت وجه ثبت نام پس از پذیرش مقاله مطابق فایل پیوست اقدام گردد

هزینه های ثبت نام:

هزینه ثبت نام برای دانشجویان و اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 40 هزار تومان

هزینه ثبت نام برای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و فرهنگیان 80 هزار تومان

هر کاربر با این هزینه قادر به ارسال یک مقاله خواهد بود و در صورت تمایل به ارائه مقالات بیشتر مبلغ 20 هزار تومان به ازای هر مقاله به مبلغ اصلی اضافه خواهد شد .

 

-کلیه مبالغ مورد نظر همایش به نام صندوق پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب )بابت همایش فناوری نوین در مهندسی کاربردی( به شماره حساب

0216890706009 بانک ملی شعبه صادقیه کد 223 با شناسه پرداخت 666666666633 واریز شود.

 

قابل توجه : پرداخت  وجه ثبت نام همایش را میتوان  به صورت مستقیم از طریق دستگاه های ATM  بانک ملی  و یا مراجعه به دیگر  بانک ها انجام داد.

 

قابل توجه : خواهشمند است  تصویر فیش پرداختی را با اعلام مشخصات  شرکت کننده (نام -نام خانوادگی )همایش به ایمیل همایش  به ادرس ذیل  ارسال فرمایید .

info2017@wtiau.ac.ir   

دانشجویان و اعضای باشگاه پژوهشگران جوان، اسکن کارت دانشجویی یا باشگاه و اعضای هیات علمی و فرهنگیان، اسکن حکم کارگزینی خود را در سامانه کاربران آپلود یا

به ایمیل دبیرخانه همایش ارسال نمایند .

همه‌ی حقوق مادی و معنوی این وب‌گاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب می‌باشد.  Copyright© 2015 - 2019 | www.wtiau.ac.ir