اعضای کمیته اجرایی :

 دکتر پروین  داداندیش

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

رئیس همایش

 دکتر مهرداد نیکنامی

مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

دبیر کمیته اجرایی

 دکتر امیرهوشنگ رمضانی

رئیس باشگاه  پژوهشگران دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران غرب

دبیر همایش،عضو کمیته علمی

دکتر  پروانه روزبهانی

 رییس اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

 مهندس پدرام بینا

رئیس اداره فناوری و اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

 مهندس مونا پناهی

مسئول دبیرخانه همایش

 مهندس بیژن علیزاده

نماینده اداری مالی

 

مهندس محمد رضا  ایزدی

دبیر خانه همایش

 دکتر سید احمد  بهشتی

دبیر خانه همایش

مهندس ابراهیم مهری

کارشناس پزوهشی

                                                                 

                                                                                               

       مهندس  سعیده قربانیان

 

همه‌ی حقوق مادی و معنوی این وب‌گاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب می‌باشد.  Copyright© 2015 - 2019 | www.wtiau.ac.ir