تاریخ های برگزاری همایش

آخرین مهلت ارسال اصل مقاله 1395/10/5

اعلام نتایج پذیرش مقاله 1395/10/20

مهلت دریافت نسخه نهایی 1395/10/30

تاریخ همایش

 

1395/11/21

 

 

همه‌ی حقوق مادی و معنوی این وب‌گاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب می‌باشد.  Copyright© 2015 - 2019 | www.wtiau.ac.ir